header banner
Default

Zoon Ridouan Taghi werd in Dubai gearresteerd voor criminele activiteiten


Voortzetten werk vader

De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridouan Taghi, de 22-jarige Faissal Taghi, begin augustus gearresteerd. Dat bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek tegen Taghi tegenover De Telegraaf.

De arrestatie vond plaats op verzoek van Nederland, zo schrijft De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie en de politie zouden al langere tijd achter Faissal aan zitten, omdat vermoed wordt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader voortzet. 

Communicatie Taghi

VIDEO: Wat er gebeurde met de 22-jarige zoon van Ridouan Taghi
Holland Crime Boulevard

Ridouan Taghi verblijft inmiddels al meerdere jaren in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, maar zou vanuit daar met familieleden communiceren over crimineel handelen. 

Lees ook: Youssef T., advocatenneef van Taghi, moet 5,5 jaar de cel in

De krant schrijft dat Justitie aan de hand van pgp-gesprekken kon vaststellen dat het hierbij gaat om het voortzetten van drugshandel en het plannen van een ontsnapping. 

Politie Dubai

VIDEO: Het hele leven van Ridouan Taghi (VOLLEDIGE documentaire)
Holland Crime Boulevard

Sinds Taghi werd opgespoord en aangehouden, bestaat intensief contact tussen de Landelijke Recherche en de politie van Dubai. De gesprekken tussen de diensten kwamen opnieuw op gang, toen bleek dat een met Ridouan Taghi geassocieerde maffiabaas miljoenen euro’s aan Faissal had laten bezorgen.

Het Landelijk Parket, dat formeel leiding geeft aan het onderzoek naar Taghi, laat in een reactie echter weten geen commentaar te geven en de aanhouding niet te willen bevestigen.

Het OM verwijst voor vragen naar Dubai. Het politiekorps van Dubai reageert niet op schriftelijke vragen. Het is daarom niet duidelijk of en waar Faissal Taghi nog vastzit en of hij aan Nederland wordt uitgeleverd.

Lees ook: Advocaten Ridouan Taghi willen proces negen maanden uitstellen

Sources


Article information

Author: Jonathan Robinson

Last Updated: 1702880882

Views: 742

Rating: 4.3 / 5 (116 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonathan Robinson

Birthday: 1916-11-26

Address: 454 Hernandez Mount, New Jodi, AL 35619

Phone: +3689649095188558

Job: Event Planner

Hobby: Cooking, Amateur Radio, Painting, Woodworking, Mountain Climbing, Embroidery, Singing

Introduction: My name is Jonathan Robinson, I am a artistic, striking, brilliant, dazzling, priceless, sincere, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.