header banner
Default

Tesla sænker prisen på den ultimative topmodel: Sørg for at købe, hvis du er i stand til det, da der kan være flere prisnedsættelser på vej


Table of Contents

Mest læste

VIDEO: VENT med at bestille den faceliftede TESLA MODEL 3!!!
Biler.TV

Har du læst?

VIDEO: STRØM - afsnit 18: Tesla Model S med 530.000 km på tælleren - Så meget er blevet skiftet
Bilbasen

Sources


Article information

Author: Sean Lutz

Last Updated: 1699547281

Views: 1027

Rating: 4.4 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sean Lutz

Birthday: 2019-10-21

Address: 88519 Washington Brooks Suite 680, Port Lauriechester, LA 85205

Phone: +4801988579175409

Job: Journalist

Hobby: Skateboarding, Metalworking, Backpacking, Card Games, Scuba Diving, Camping, Golf

Introduction: My name is Sean Lutz, I am a dedicated, receptive, artistic, irreplaceable, multicolored, accessible, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.